De Ouder & Kind Praktijk Haarlem biedt zowel laagdrempelige zorg als specialistische zorg aan gezinnen van kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar.
De zorg vindt plaats op de praktijk en wanneer noodzakelijk ook aan huis.

De Ouder & Kind Praktijk Haarlem biedt begeleiding, behandeling en diagnostiek op het gebied van:

» De gevolgen van een moeizame start of pre-/dysmature geboorte
» Postnatale depressie, angsten en zwangerschapstrauma en de gevolgen hiervan op de ouder-kindrelatie
» Regulatieproblematiek (slaap-, huil- en voedingsproblematiek, over- of ondergevoeligheid voor prikkels)
» Ouder-kind(interactie)problemen
» Hechtingsproblematiek
» Opvoedvragen/-problemen
» Emotieregulatie problematiek (driftbuien, angsten, slecht luisteren, stemmingsklachten)
» Vragen over de ontwikkeling van het kind of het ontwikkelingsniveau
» Ontwikkelingsproblematiek (waaronder autismespectrumstoornis en ADHD)
» Trauma en/of preverbaal trauma (EMDR)
» Sociale problematiek (weerbaarheid, vaardigheden, zelfbeeld)
» Medisch (onverklaarde) klachten bij jonge kinderen
» (Chronisch) zieke kinderen en hun ouders en daarmee samenhangende trauma’s