De Ouder & Kind Praktijk Haarlem is in 2019 opgestart door Els Verweij en Els Stolk.
Beiden bieden zij zorg voor jonge kinderen en hun ouders en/of verzorgers.

Els en Els - Ouder & Kind Praktijk Haarlem

Els Verweij is een gepromoveerd Kinder- en Jeugdpsycholoog en Gezondheidszorg(GZ)-psycholoog. Zij is eveneens geregistreerd als IMH-specialist, wat betekent dat zij ruime ervaring heeft op het gebied van heel jonge kinderen en hun ouders. Els heeft specialistische ervaring met kwetsbare zwangerschappen, met ouders en kinderen die een moeilijke start hebben gehad, met jonge kinderen die zich anders ontwikkelen, met zieke kinderen en kinderen met gedragsproblemen en hun ouders.

Els Stolk is van oorsprong orthopedagoog. Zij heeft ervaring opgedaan binnen het ziekenhuis en heeft ruime ervaring met diagnostiek en behandeling binnen het basisonderwijs bij kinderen waarbij leer- of ontwikkelingsproblemen spelen. De laatste jaren heeft zij zich als Gezondheidszorg(GZ)-psycholoog en IMH-specialist verder ontwikkeld en heeft zij brede en specialistische ervaring opgedaan op het gebied van de zorg voor (jonge) kinderen en hun gezin in de leeftijdscategorie 0-10 jaar oud.