Beroepscode en beroepsvereniging

De Ouder & Kind Praktijk Haarlem is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dit betekent dat wij in de uitoefening van ons beroep handelen naar de inhoud en de geest van de vastgelegde beroepscode. Voor meer informatie over de beroepscode van het NIP klikt u hier. En voor meer informatie over de beroepscode van de NVO klikt u hier.

Daarnaast zijn wij beiden aangesloten bij de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH), de beroepsvereniging voor professionals die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders.

Els Verweij is ten slotte als EMDR practitioner aangesloten bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Kwaliteitsstatuut

De behandelaren van de Ouder & Kind Praktijk Haarlem beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. In het kwaliteitsstatuut wordt aangegeven hoe de zorg voor de cliënt is georganiseerd, zodat aan een patiënt gepaste zorg wordt, zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn en zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is. De papieren versie van onze kwaliteitsstatuten is ter inzage op onze praktijk aanwezig.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders

Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en tevens vervat in de Beroepscode voor Psychologen.

Klachten- en geschillenregeling

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt en zijn/haar gezin is erg belangrijk voor ons. Als u klachten, vragen of suggesties heeft om onze zorg nog beter op uw wensen af te stemmen horen wij graag. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met ons als behandelaar te bespreken. Wij gaan graag met u in gesprek en zullen ons uiterste best doen om uw klacht te verhelpen.

Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft, of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon erbij. Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en het verdere afhandelen van uw klacht. De Ouder & Kind Praktijk Haarlem is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL. Meer informatie over de klachtenfunctionaris vanuit P3NL vindt u hier.

Rechten en plichten

Bij het aangaan van een psychologische behandeling en/of een psychologisch onderzoek is er sprake van een wettelijke overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer informatie over de WGBO vindt u hier.

Belangrijke rechten als u in behandeling gaat, zijn:
– U heeft recht op informatie
– U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
– U heeft recht op inzage van uw dossier
– U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
– U heeft het recht om een klacht in te dienen